Riet

Overal waar water en land samenkomen is riet te vinden. Het is namelijk een weinig kieskeurig gewas. Het maakt zelfs niet uit of het in zoet of in zout water staat. En riet wortelt net zo goed in kleigronden, het laagveen of op zandige gronden.

Riet komt vandaag de dag overal vandaan, Roemenie, Oekraine, Turkije, Hongarije, Frankrijk, zelfs uit China. Uit ervaring is gebleken dat Nederlands riet de langste levensduur heeft, het is tenslotte gegroeid in hetzelfde klimaat als waar het op het dak ligt. Wij werken daarom het liefst met goed hollands riet, dit is echter niet het gehele jaar te verkrijgen.

 

Wij hebben een aantal rietsnijders die riet aan ons leveren vanuit het natuurgebied de Nieuwkoopse plassen. Dit is eerste klas hollands dekriet. Het riet wordt gesneden van januari t/m maart, om het hele jaar goed riet te kunnen leveren kopen wij in deze periode het riet in en slaan het op in onze opslag.

 

Het beste riet voor dakbedekking is niet het “fijnste”riet. Het is over het algemeen wel zo dat het resultaat mooier is na het dekken met fijn riet. Echter voor een gezond en duurzaam dak is grover riet veel beter. Het riet kan meer ademen en slaat minder gauw dicht, wat de levensduur van het rieten dak verlengt.