Kwaliteit

Aandachtspunten.

Het aanbrengen van een rieten dak vereist veel vakmanschap. Maar met alleen een goede rietdekker bent u er nog niet. Het aanbrengen van een goed rieten dak is afhankelijk van vele factoren:

1. De gekozen onderconstructie.

2. De hellingshoek.

3. De ligging van het pand.

4. De omgeving van het pand.

5. Technische details van het rieten dak.

6. Vakmanschap van de rietdekker.

7. Het riet.

8. Onderhoud.

9. Brandvertragende Coating.

10. Conclusie.

1. De gekozen onderconstructie. 
Huizen worden steeds dampdichter gebouwd. Cementvloeren, dubbel glas in goed sluitende kozijnen, laten bijna geen woonvocht meer door. Als er aan de binnenzijde van uw rieten dak ook nog geisoleerd wordt, dan wordt het condensatiepunt verlegd warme vochtige lucht trekt door uw isolatie, dakconstructie, komt bij uw riet, de warme (vochtige) lucht koelt halverwege uw rietpakket af, er treedt condensatie op, dat wil zeggen, uw riet wordt vochtig. Een rieten dak wat te lang nat blijft vergaat. Wij adviseren daarom altijd een dampremmende laag aan te brengen aan de binnenzijde van uw rieten dak.Dezed si mpele oplossing voorkomt veel problemen.

 

2. De hellingshoek van het dak. 
Hoe groter de hellingshoek, Oftewel, hoe steiler uw dak, hoe minder regenwater indringt. Hoe steiler uw dak, des te sneller zal uw dak na een regenbui weer droog zijn. Oftewel hoe steiler, hoe beter. Vooral bij dakkapellen levert de hellingshoek weleens problemen op.

3. De ligging van het rieten dak. 
Door de invloed van regen zal een westzijde van een dak eerder slijtage vertonen dan een Oostzijde, bij regenbuien komt de wind meestal uit het westen waardoor de westzijde meer slagregen krijgt te voorduren. Door de ligging ten opzichte van de zon zal een zuidkant vrijwel sneller drogen dan de noordkant van een rieten dak. Problemen met de levensduur zullen zich dan eerder aan de noordkant voordoen.

4. De omgeving van het rieten dak. 
Een rieten dak midden op een kaal weiland, of bovenop een duin droogt sneller dan hetzelfde dak op een woning, gebouwd in een bosrijke omgeving. Bomen verhinderen de drogende werking van wind en zonneschijn. Plant bomen dus nooit te dicht bij uw woning.

5. Technische details van het rieten dak. 
Kilgoten liggen altijd vlakker dan de dakvlakken die zij verbinden, maar voeren een grote hoeveelheid regenwater af. Kilgoten zijn dus kwetsbaar en zullen altijd minder lang meegaan dan de rest van het dak evenals de bovenkant van dakkapellen, dit heeft weer te maken met de hellingshoek. (zie punt 2). Wij proberen deze problemen te voorkomen door in de killen en op de dakkapellen lang riet te gebruiken met een grove stoppel. Een zadeldak heeft altijd een onderhoudsgevoelige nokbeëindiging, doordat het riet helemaal over de nok gedraaid moet worden, het riet ligt ter hoogte van de nok bijna horizontaal. Dit geldt ook als op de kopgevel een schoorsteen staat, het riet heeft heel weinig afwatering en gaat daardoor minder lang mee. Wij adviseren bij een zadeldak altijd een makelaar aan te brengen, zodat problemen voorkomen kunnen worden.

 

6. Het vakmanschap van de rietdekker. 
Er bestaat veel verschil tussen rietdekkers, sommigen kijken niet zo nauw, anderen streven naar perfectie. Ook commerciele belangen kunnen hierin meespelen. Hoe meer zorg en aandacht wij besteden aan het maken van een rieten dak, hoe minder vierkante meters er gemaakt kunnen worden. Hoe beter een dak gelegd is, des te langer zal de levensduur van het rieten dak zijn.

7. Het riet. 
Riet komt vandaag de dag overal vandaan, Roemenie, Oekraine, Turkije, Hongarije, Frankrijk, zelfs uit China. Uit ervaring is gebleken dat Nederlands riet de langste levensduur heeft, het is tenslotte gegroeid in hetzelfde klimaat als waar het op het dak ligt. Wij werken daarom het liefst met goed hollands riet, dit is echter niet het gehele jaar te verkrijgen.

 

Wij hebben een aantal rietsnijders die riet aan ons leveren vanuit het natuurgebied de Nieuwkoopse plassen. Dit is eerste klas hollands dekriet. Het riet wordt gesneden van januari t/m maart, om het hele jaar goed riet te kunnen leveren kopen wij in deze periode het riet in en slaan het op in onze opslag.

8. Onderhoud van het rieten dak. 
Hoe beter een rieten dak wordt onderhouden, hoe langer het zal meegaan, Een rieten dak met een dikke laag mos, of een dichtgeslibd dak zal langer vochtig blijven. Het is daarom zaak een dak op tijd schoon te maken, zodat de stoppels van het dak open blijven. Een rieten dak moet kunnen “ademen”.Gemiddeld zal uw dak eens in de 8 `a 9 jaar schoongemaakt moeten worden. Hierbij geldt ook, beter te vroeg dan te laat. Zo zal u een mooi dak houden wat vele jaren meegaat.

9. Brandvertragende Coating.

Een rieten dak met een brandvertragende coating, geeft hetzelfde effect als een dak dat onder het mos zit. u dak blijft langer vochtig, en zal dus minder lang meegaan. Wij raden een brandvertagende coating daarom altijd af. Tegenwoordig zijn er ook sprinklerinstallaties beschikbaar voor rieten daken. Dit kan ook door ons verzorgd worden.

10. Conclusie.

Bij het maken van een perfect en duurzaam rieten dak moeten alle bovenstaande punten in acht worden genemen. Dit betekent in de praktijk dat zowel architect, aannemer, rietdekker en ook de eigenaar de levensduur van het rieten dak kunnen beinvloeden. Vaak komt het echter voor dat meerdere factoren niet echt optimaal zijn met als gevolg een kortere levensduur van het rieten dak.